MTM: The Key to Efficiency and Productivity in the Benelux.

When it comes to productivity and efficiency, reducing the time it takes to perform a task is often the most effective way to increase output. But how can a company determine which tasks are time-wasting and how to reduce them without compromising quality?

Fortunately, Methods-Time Measurement (MTM) provides the solution to this problem. MTM is a methodology for analyzing tasks and processes to reduce the time it takes to perform them while maintaining quality. In this blog, we will discuss some good experiences of companies in the Benelux who have applied MTM to improve their productivity and efficiency.

DAF Trucks

a Dutch company that produces trucks, wanted to reduce the time it takes to set up and change its production line. The company decided to apply MTM to determine which tasks were time-wasting and how to reduce them. With the help of MTM, DAF Trucks reduced the time it takes to set up and change the production line by 50%, significantly improving productivity and efficiency.

Unilin

a Belgian company that focuses on the production of floors and panels, wanted to reduce the time it takes to set up and change its production line. The company decided to apply MTM to determine which tasks were time-wasting and how to reduce them. With the help of MTM, Unilin reduced the time it takes to set up and change the production line by 60%, significantly improving productivity and efficiency.

VDL Nedcar

a Dutch company that produces cars, wanted to improve the productivity and efficiency of its production line. The company decided to apply MTM to determine which tasks were time-wasting and how to reduce them. With the help of MTM, VDL Nedcar increased the productivity and efficiency of its production line by 10%, allowing the company to produce more cars in the same amount of time.

These three examples demonstrate how MTM can be applied to improve the productivity and efficiency of a company. By applying MTM, companies can determine which tasks are time-wasting and how to reduce them while maintaining quality. This allows companies to produce more products in less time, increasing productivity and efficiency.

MTM is a proven methodology that has been successfully applied by many companies in the Benelux and around the world. By applying MTM, companies can improve their productivity and efficiency, reduce costs, and increase their competitiveness. If your company is struggling with productivity and efficiency, consider applying MTM to identify areas for improvement and increase your output.

MTM: de sleutel tot efficiëntie en productiviteit binnen de Benelux.

Als het gaat om productiviteit en efficiëntie, is het verminderen van de tijd die nodig is om een taak uit te voeren vaak de meest effectieve manier om de output te verhogen. Maar hoe kan een bedrijf bepalen welke taken tijdverspillend zijn en hoe ze deze kunnen verminderen zonder de kwaliteit in gevaar te brengen?

Gelukkig biedt Methods-Time Measurement (MTM) de oplossing voor dit probleem. MTM is een methodologie voor het analyseren van taken en processen om de tijd die nodig is om ze uit te voeren te verminderen, terwijl de kwaliteit behouden blijft. In dit blog lezen we enkele goede ervaringen van bedrijven in de Benelux die MTM hebben toegepast om hun productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

DAF Trucks

een Nederlands bedrijf dat vrachtwagens produceert, wilde de tijd die nodig is om zijn productielijn in te stellen en te veranderen verminderen. Het bedrijf besloot MTM toe te passen om te bepalen welke taken tijdverspillend waren en hoe ze deze konden verminderen. Met behulp van MTM heeft DAF Trucks de tijd die nodig is om de productielijn in te stellen en te veranderen met 50% verminderd, waardoor de productiviteit en efficiëntie aanzienlijk zijn verbeterd.

Unilin

een Belgisch bedrijf dat zich richt op de productie van vloeren en panelen, wilde de tijd die nodig was om zijn productielijn in te stellen en te veranderen verminderen. Het bedrijf besloot MTM toe te passen om te bepalen welke taken tijdverspillend waren en hoe ze deze konden verminderen. Met behulp van MTM heeft Unilin de tijd die nodig is om de productielijn in te stellen en te veranderen met 60% verminderd, waardoor de productiviteit en efficiëntie aanzienlijk zijn verbeterd.

VDL Nedcar

een Nederlands bedrijf dat auto’s produceert, wilde de productiviteit en efficiëntie van zijn productielijn verbeteren. Het bedrijf besloot MTM toe te passen om te bepalen welke taken tijdverspillend waren en hoe ze deze konden verminderen. Met behulp van MTM heeft VDL Nedcar de productiviteit en efficiëntie van zijn productielijn met 10% verhoogd, waardoor het bedrijf nu meer auto’s kan produceren in dezelfde tijd.

Deze drie voorbeelden laten zien hoe MTM kan worden toegepast om de productiviteit en efficiëntie van een bedrijf te verbeteren. Door MTM toe te passen, kunnen bedrijven bepalen welke taken tijdverspillend zijn en hoe ze die kunnen verminderen met behoud van kwaliteit. Hierdoor kunnen bedrijven meer producten in minder tijd produceren, waardoor de productiviteit en efficiëntie toenemen.

MTM is een bewezen methodologie die met succes is toegepast door vele bedrijven in de Benelux en over de hele wereld. Door MTM toe te passen kunnen bedrijven hun productiviteit en efficiëntie verbeteren, kosten verlagen en hun concurrentievermogen vergroten. Als uw bedrijf worstelt met productiviteit en efficiëntie, overweeg dan MTM toe te passen om verbeterpunten vast te stellen en uw output te verhogen.