MTM Audit

U bent niet zo zeker meer of uw MTM-analyses nog wel correct of actueel zijn. Geen probleem wij bieden de mogelijkheid aan om uw data met een audit door ons te laten controleren.
Voordeel: een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door gecertificeerde MTM-specialisten. Voor een eerlijke rapportage en advies.

Wat houdt een MTM-audit in?

De MTM-norm eist dan ook met geplande tussenpozen een toetsing of MTM-analyses goed en effectief geïmplementeerd zijn. En of deze in de praktijk ook daadwerkelijk geactiveerd zijn. Een audit is het toetsingsmiddel en stelt organisaties in staat zich continu te verbeteren. De interne processen worden hierbij onder de loep genomen en geëvalueerd. Door middel van een MTM-audit kan er op basis van de evaluatie bijgestuurd worden en eventuele verbetermaatregelen kunnen genomen worden. Hoewel de MTM-audit geen verplicht onderdeel is voor bedrijven kan dit ontzettend veel opleveren voor het Productiviteitsmanagementsysteem waar de organisatie mee werkt!

Uiteraard kan de MTM Association Benelux u ook op andere manieren ondersteunen, zodat de resultaten en conclusies uit de audit optimaal opgepakt kunnen worden. Uw klanten, uw bedrijf en werknemers plukken door te transparantie de vruchten van.
Klik hier voor ons te contacteren.