Historie en ontwikkeling van MTM

Wezenlijke impulsen voor de ontwikkeling van MTM kwamen van F.W. Taylor (1856 – 1915) en in het bijzonder van F.B. Gilbreth (1868 – 1924). Gilbreth kwam tot het inzicht, dat de uitvoeringstijd voor een proces bij

  • gelijke ervaring (vaardigheid)
  • gelijke geschiktheid (bekwaamheid) en
  • gelijke prestatielevering (inspanning)

door werkuitvoerende mensen binnen redelijke grenzen alleen van de toegepaste methode afhangt.

In 1948 werd „Methods-Time Measurement” door de heren Maynard, Schwab en Stegemerten gepubliceerd. Waarna een uitrol van de uniforme standaards, over de hele wereld volgde.

Wilt u inhoudelijk meer weten download dan:

Een boodschap, die Harold B. Maynard tot MTM-cursisten richt op het Methods Engineering Council te Pittsburgh. (ca. 1950). Eigenlijk nog zeer actueel.

Als a)
maar aangevuld met algemene informatie over de toepassingen van MTM om te
komen tot werkmethoden en tijdnormen. En de voor- en nadelen voor de mens en tegenover gebruik van de stopwatch.