MTM Association Benelux

© 2019 MTM Association Benelux

De methode bepaalt het succes. 

Standaard handelingen
 Methods-Time Measurement (MTM)

Methods-Time Measurement (MTM) is de meest erkende van alle systemen met vooraf bepaalde tijden. (pre-determined motion-time systems (PMTS)). Het systeem werd ontwikkeld in de VS. Dat is sinds de publicatie in 1948. Nu is MTM een wereldwijd fenomeen. De MTM Association Benelux behartigt de professionele normen van opleiding en onderzoek. Volgens de visie van Mike Maynard, de vader van MTM. Hij was het die de uitdrukking “MTM – de eerste keer goed” bedacht!

MTM staat voor:

  • Betrouwbaarheid
  • Rentabiliteit
  • Aanpassingsvermogen

Definitie van MTM

MTM is een arbeidsanalysetechniek. Hiermee kan de menselijke arbeid worden ontleed in bewegingen, die voor de uitvoering nodig zijn. Hierbij zijn voor de bewegingen tijdnormen vastgesteld, Deze zijn afhankelijk van de aard van de bewegingen en de omstandigheden waaronder deze worden verricht.

Waarom MTM

MTM is een compleet systeem voor het vormgeven van een productieve en gezonde werkomgeving. Toepasbaar in de productie, logistiek, dienstverlening, organisatorische instellingen en op kantoor. MTM is geschikt voor personeelsaansturing en procesplanning, door de analytische werkwijzen en uniforme basisprestatie. MTM is een wereldwijd verspreid en erkend procesbouwsteensysteem.

  • Al vanaf 1948 wordt MTM met succes toegepast,
  • Temposchatten is overbodig, zodat volledig kan worden geconcentreerd op de optimale methode,
  • In de ontwikkelfase kan MTM al worden toegepast, zodat kosten vermeden worden,
  • Normtijdmethoden ontwikkeld voor massa- tot en met enkelstuks fabricage
  • Methoden voor productontwikkeling, ergonomie en visuele inspectie zijn beschikbaar
  • Capaciteit bepalen, capaciteitsplanning, ideeën doorrekenen, enzovoort.

Bedrijven als o.a. DAF Trucks, Nedcar, Xerox, Audi Group, Flex logistics, Johnson Controls, IAC, SAS, Vanderlande, maken gebruik van de MTM-methoden.

MTM Association Benelux biedt

Openbare cursussen.
In-house cursussen
Jaarlijks een MTM-conferentie in een van de Benelux-landen.
Platform voor informatie-uitwisseling.
Internationaal vertegenwoordigd.
Neem contact met ons op voor meer informatie of bij vragen.

Voor meer informatie: klik op het bovenstaande onderwerp naar keuze.

Wilt u inhoudelijk meer weten download dan:
a) De behoefte aan, de herkomst, ontwikkeling en toepassing van MTM.

Een boodschap, die Harold B. Maynard tot MTM-cursisten richt op het Methods Engineering
Council te Pittsburgh. (ca. 1950). Eigenlijk nog zeer actueel.

b) Geschiedenis en toepassing MTM.

Als a) maar aangevuld met algemene informatie over de toepassingen van MTM om te
komen tot werkmethoden en tijdnormen. En de voor- en nadelen voor de mens en tegenover
gebruik van de stopwatch.

© 2019 MTM Association Benelux