Onderzoekproject „StreaM“ (Luxemburg)

© 2018 MTM Association Benelux

De Universiteit Luxemburg werkt sinds september 2014 in coöperatie met  o.a. de firma EURO-COMPOSITES S.A. en de MTM-Chapter Benelux aan een gemeenschappelijk onderzoekproject met als  thema Value Stream Mapping. Het  acroniem „StreaM“ staat voor „Standardized cross-enterprise Value Stream Management Method“, d.w.z. een Value Stream Mapping voor bedrijfsoverkoepelende  waardetoevoegende netwerken. Het onderzoekproject wordt in de vorm van een proefschrift aan de Universiteit Luxemburg uitgevoerd. Doelstelling Het doel van het onderzoekproject is een uniforme VSM (Value Stream Management) methode als Europese resp. internationale standaard. Dit biedt de volgende voordelen:

  • Bedrijfsoverkoepelend, uniforme procestaal
  • Uniforme en efficiënte procedure voor de vervaardiging en presentatie van waardestromen
  • Optimalisatie van de planningen tussen klanten en leveranciers
  • Efficiënte en prijsgunstige productie door uniforme informatie uitwisseling
  • Computerondersteund

Projectondersteuning De Staat Luxemburg bevordert het project „StreaM“ via het Fonds National de la Recherche (FNR). Ondersteund wordt het project „StreaM“ bovendien door ILNAS (Institut Luxembourgeois de la normalisation), de Duitse MTM-Vereinigung e.V., evenals het ministerie van economische zaken en het  ministerie voor hoger onderwijs en onderzoek in Luxemburg.

Voor meer informatie lees: www.Plapper.com/lean.php 

Onderzoek

© 2018 MTM Association Benelux