Cursussen

Trainig and course Methods-Time Measurement cursussen en trainingen:

Vergroot uw kennis omtrent het vastleggen van werkmethoden, werkprocessen en haar bijbehorende tijdnormen. Deze zijn bv. te gebruiken voor: ideeënuitwerking, planning, kostprijsbepaling, het bepalen van de capaciteit. Bij stukloon betaling is MTM het meest eerlijke systeem, omdat het MTM-prestatietempo altijd gelijk is. De MTM-methoden zijn een prima aanvulling om bv. Lean en Kaizen te kwantificeren.

MTM Association Benelux biedt

Openbare cursussen
In-house cursussen
Webinar cursussen

Ons cursusaanbod:

Opleidingsstructuur MTM/EAWS-Practitioner

Cursus informatie

Lees of download de Kwalificatieprocedures met uitgebreide cursusinformatie (APO):

Of lees hier een korte cursusinhoud-beschrijving:

MTM-1 BaseDe cursus in MTM-1 Base verschaft basiskennis van en vaardigheden in het toepassen van MTM-1, en legt het belang uit van het gebruik van de afzonderlijke MTM-procesbouw-steensystemen.
MTM-1 2e weekDe cursus in MTM-1 2e week verschaft verdieping van de kennis en vaardigheden in de toepassing van MTM-1. Basisbewegingen correct toepassen in het MTM-1 procesbouwsteensysteem.
MTM-HWD®Als bouwsteensysteem biedt MTM-Human Work Design een gestandaardiseerde procesbeschrijving voor zowel methodische als voor de biomechanische evaluatie van werkprocessen. Menselijk werkontwerp richt zich op het procestype van grootschalige productie en maakt gebruik van de ergonomische beoordelingsinstrumenten.
MTM-2 Voor de productie liggend tussen massa en seriefabricage wordt, op basis van de te kiezen methode, de werkzaamheden ontleed in bewegingsreeksen. Aan elke bewegingsreeks en bijbehorende invloedsfactor, is een tijdsduur gekoppeld. Het MTM-2 procesbouwsteensysteem.
Standaard DataDe opleiding in MTM-SD omvat kennis van de inhoud en de structuren van het MTM-SD procesbouwsteensysteem en traint de vaardigheden die nodig zijn voor de praktische toepassing ervan. Voor de productie liggend tussen massa en seriefabricage.
MTM-UAS De opleiding in MTM-UAS verschaft kennis van de inhoud en de structuren van het MTM-UAS procesbouwstenensysteem voor serieproductie, bestaande uit de MTM-UAS basishandelingen en de MTM-UAS standaardhandelingen, en leidt op tot de vaardigheden die nodig zijn voor de praktische toepassing ervan.
MTM-MEK De opleiding in de enkelstuks en kleine seriefabricage, verschaft kennis van de inhoud en de structuren van het MTM-MEK procesbouwstenensysteem, bestaande uit de MTM-MEK basishandelingen en de MTM-MEK standaardhandelingen, evenals de vereiste vaardigheden om het systeem toe te passen.
MTM-Logistiek  De deelnemer kan onafhankelijk een logistiekproces structureren, plannen en vormgeven, door het toepassen van MTM-Logistiek. De basis tot methodeverbeteringen en om tijdnormen vast te stellen voor logistieke processen.
ProKon Met ProKon wordt de assemblagevolgorde van onderdelen of bouwgroepen van een product beschreven. Invloedsfactoren worden op constructie basis, als montage belemmeringen gedefinieerd en voorzien van een score. Deze score geeft een uitspraak over de assembleerkwaliteit, met het oog op montagegeschiktheid.
EAWS De opleiding verschaft basiskennis over de beoordeling van de belasting met EAWS – zowel voor bestaande als geplande werksystemen. Met EAWS is een efficiënte ergonomische risicobeoordeling mogelijk, gebaseerd op gestandaardiseerde regels. Kenmerkend voor EAWS is de uitgebreide beoordeling van de fysieke belasting van het gehele lichaam en de bovenste ledematen.
MTM-PractitionerDe training voor MTM-Practitioner biedt de deelnemer de kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om MTM-procesbouwstenen toe te passen voor het plannen, ontwerpen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en werksystemen. Hiertoe moet de deelnemers praktijkervaring hebben opgedaan, in het toepassen van de respectievelijke MTM-procesbouwsteensystemen. Resultaat moet zijn om aan de hand van het maken van een beschrijving en evaluatie van werkprocessen, door fouten of afwijkingen in de individuele werkwijzen van de operator ten opzichte van de gedefinieerde werkmethode te analyseren, of door verbeteringspotentieel aan het licht te brengen.
ISO 22468Volgt, deze cursus wordt op dit moment ontwikkeld.
OpfriscursusElke deelnemer wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, voor de toegepaste MTM-methode(n). Daarnaast worden de meest noodzakelijke onderdelen van de cursus herhaald. Deze opfriscursus wordt met een test afgesloten voor elke te verlengen methode. Wordt deze positief afgesloten, dan wordt een nieuwe blauwe kaart verstrekt, die drie weer jaar geldig is.

Locatie openbare cursussen

Openbare cursussen kunnen alleen doorgaan bij een minimaal, gegarandeerd aantal deelnemers. Bij doorgaan, zal de cursus op een, voor de deelnemers, zo centraal mogelijke locatie worden gerealiseerd.

Cursusdata

Klik hier om nssr de plasnningskalender te gaan.

Tarieven openbare cursussen

Klik hier om naar de lijst met tarieven te gaan.