Cursussen

training en cursusMethods-Time Measurement cursussen en trainingen:

Vergroot uw kennis omtrent het vastleggen van werkmethoden en bijkomstige tijdnormen. Deze zijn te gebruiken voor ideeën uit te werken, kostprijsbepaling en het bepalen van de capaciteit. Bij stukloon betaling is MTM het meest eerlijke systeem, omdat het MTM-normtempo altijd gelijk ligt.

MTM Association Benelux biedt

Openbare cursussen.
In-house cursussen

Ons cursusaanbod:

MTM-1 Voor massaproductie
MTM-2 Voor tussen massa en serieproductie
MTM-UAS Voor serieproductie
MTM-MEK Voor enkelstuks en kleinseriefabricage
MTM-Logistiek  Voor interne logistie
ProKon Voor product ontwerpers
EAWS Voor ergonomie
MTM-Prakticus Voor de praktijk: verbeteren van werkplekken en processen