Hoeveel fte zijn nodig bij introductie van een nieuw product of idee?

© 2019 MTM Association Benelux

Voor product release de capaciteit weten –

First time right

(c) MTM

Het grote voordeel van “methoden met vooraf bepaalde tijden” is wel dat je kunt “droogzwemmen”. Zonder dat er een echt productieproces is, kun je aan de hand van tekeningen, gewichten en toleranties al werkmethoden bepalen. Zoals uit de voorgaande publicatie naar voeren kwam, kun je aan de hand daarvan je analyses maken. Daarin zit ook de kracht van een methode zoals MTM. Zonder dat de praktijk bestaat kun je je richten op een optimale constructie en dus werkmethode. In deze fase kun je nog kosten vermijden. Kun je de constructie nog aanpassen om eenvoudiger te monteren. Een van de Duitse autofabrikanten hanteert hiertoe de vuistregel: elke seconde die in deze fase bespaart kan worden, is dat een manjaar aan kosten op een modelserie.

Ook ideeën die leven kunnen met “methoden met vooraf bepaalde tijden” worden doorgerekend. Zo kunnen ideeën worden vertaald naar het management. De medewerkers zien de voordelen, maar met behulp van MTM kan dit worden omgezet in getallen. Wordt het meetbaar, zodat een investeringsberekening kan worden gemaakt. Snel kan op basis van het Return of Investment (ROI) een juiste keuze worden gemaakt.

Kortom, MTM helpt bij het inzicht met hoeveel mensen en hulpmiddelen ingezet dienen te worden. Door systematische product en methode ontwikkeling en beoordeling voor de realisering. Daarmee wordt de titelvraag, met onderbouwing, ingevuld.

Voordelen van de MTM-methoden:

  • Is hulpmiddel bij het uitwerken van werkmethoden,
  • Helpt bij keuze van betere, nog in te voeren werkmethode,
  • Meten met menselijke waarden,
  • Geeft inzicht in de benodigde capaciteit. Titelvraag antwoord.

Jos Valkenburg
CEO AQM International Consulting
Executive Director MTM Association Benelux

© 2019 MTM Association Benelux

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *