MTM-UAS cursus

© 2019 MTM Association Benelux

MTM-UAS-CURSUS (Universeel Analyseer Systeem)

UAS is een Predetermined Motion Time System (PMTS). Dit houdt in dat voor elke handeling, afhankelijk van een eventuele invloedsfactor, is voorzien van een vooraf bepaalde standaardtijd. Deze is door zijn algemeenheid toepasbaar in elke branche waar menselijke arbeid wordt verricht.

Voor wie / toelatingseis
Iedereen die werkzaam is in de maakindustrie, met name de seriefabricage, en een raakvlak hebben met werkmethoden, arbeidsprocessen, tijdnormen en planning. MTM is een perfecte aanvulling op o.a. Lean, Kaizen en Value Stream Mapping (VSM).
Toelatingseis voor deze UAS-cursus is MTM-1.

Inhoud
Voor de seriefabricage wordt, op basis van de te kiezen methode, de werkzaamheden ontleed in basisprocessen. Aan elke basisbeweging en bijbehorende invloedsfactor, is een tijdsduur gekoppeld. Basisprocessen zijn Nemen en Plaatsen, Hulpmiddelen hanteren, bedienen, cyclische bewegingen en visuele controle. Daarnaast komen, een hiërarchieniveau hoger, de procesbouwstenen voor standaardprocessen aan bod. Deze zijn kort gezegd, samenvattingen van veel voorkomende analyses gebaseerd op basisprocesniveau. Beide niveaus worden geoefend met cursusmateriaal en films.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer kan zelfstandig een arbeidsproces met behulp van UAS structureren, plannen en vormgeven. De basis voor het verbeteren van methoden en het doelmatig vaststellen van bewerkingstijden in de ontwikkelfase van producten en hulpmiddelen.
is de 10 dagen, met volledige diploma van MTM-1 vereist.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen

Cursusduur
5 Dagen.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding.

Cursustarief
Klik hier 

TIP: neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.

© 2019 MTM Association Benelux