MTM-UAS cursus

MTM-UAS-CURSUS (Universeel Analyseer Systeem)

MTM-UAS is een Predetermined Motion Time System (PMTS). Dit houdt in dat voor elke handeling, afhankelijk van invloedsfactoren, is voorzien van een vooraf bepaalde normtijd. Deze is door zijn algemeenheid toepasbaar in elke branche waar menselijke arbeid wordt verricht, in de serieproductie.

Voor wie / toelatingseis
Iedereen die werkzaam is in de maakindustrie, met name de seriefabricage, en een raakvlak hebben met werkmethoden, arbeidsprocessen, tijdnormen en planning. MTM is een perfecte aanvulling op o.a. Lean, Kaizen en Value Stream Mapping (VSM).
Toelatingseis voor deze UAS-cursus is MTM-1.

Inhoud
Voor de seriefabricage wordt, op basis van de te kiezen methode, de werkzaamheden ontleed in basishandelingen. Aan elke basisbeweging en bijbehorende invloedsfactor, is een tijdsduur gekoppeld. Basishandelingen zijn Nemen en Plaatsen, hulpmiddelen hanteren, bedienen, cyclische bewegingen en visuele controle. Daarnaast komen, een hiërarchieniveau hoger, de tijdbouwstenen voor standaardhandelingen aan bod. Deze zijn kort gezegd, samenvattingen van veel voorkomende analyses gebaseerd op basisprocesniveau. Beide niveaus worden geoefend met cursusmateriaal en films.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer is in staat om zelfstandig werkprocessen te structureren, te plannen en te ontwerpen met behulp van MTM-UAS. De basis voor het verbeteren van methoden en het doelmatig vaststellen van bewerkingstijden, ook al in de ontwikkelfase van producten en hulpmiddelen.
Elke deelnemer sluit af met een examen. Het diploma is internationaal erkend.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusduur
5 Dagen.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding.

Cursustarief
Klik hier 

TIP: Neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.