MTM-ProKon

© 2019 MTM Association Benelux

MTM-ProKon (Productiegeoriënteerde Konstructie)

ProKon vormt een methode om de montagegerichtheid van producten en onderdelen tijdens de productontwikkeling te analyseren. De analyse levert constructieve aanzetten voor een montagegerichte productontwikkeling.

Voor wie / toelatingseis
Ontwikkelaars en constructeurs evenals Industrial Engineers.
MTM voorkennis is van voordeel, maar niet noodzakelijk.

Inhoud
Met ProKon wordt de assemblagevolgorde van onderdelen of bouwgroepen van een product beschreven. Invloedsfactoren worden op constructie basis, als montage belemmeringen gedefinieerd en van een score voorzien. De som van individuele scores bij een compleet product maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de assembleerkwaliteit, met het oog op montagegeschiktheid. Aan de hand van gestandaardiseerde productvoorbeelden uit de praktijk, wordt het geheel van ProKon regels hiermee omgezet.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer kan zelfstandig in een zo vroeg mogelijke stadium van de productontwikkeling montage belemmeringen beoordelen. Het werkt impuls verhogend, bevorderd het draagvlak bij de onderlinge communicatie, en voorkomt productieaanpassingen achteraf en de daarmee verbonden kosten. Om de praktijkgerichtheid te bevorderen, worden de deelnemers verzocht om eigen producten (model) of constructievoorbeelden mee te brengen. De deelnemers ontvangen het ProKon analyseblad als dossier van Excel, welk in de cursus wordt gebruikt. Daarom is het zinvol een Notebook/tablet mee te nemen.
Elke cursist sluit met een examen af.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen

Cursusduur
2 Dagen.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding.

Cursustarief
Klik hier 

 TIP: neem voor de cursus een laptop of tablet, telmachine, potlood en gum mee.

© 2019 MTM Association Benelux