MTM-MEK cursus

© 2019 MTM Association Benelux

MTM-MEK-CURSUS (MTM in de Enkelstuks- en Kleinseriefabricage)

MEK is een zogenaamd Predetermined Motion Time System (PMTS). Dit houdt in dat voor elke handeling, afhankelijk van een eventuele invloedsfactor, is voorzien van een vooraf bepaalde standaardtijd. Deze is door zijn algemeenheid toepasbaar in elke branche waar menselijke arbeid wordt verricht.

Voor wie / toelatingseis
Iedereen die werkzaam is in de maakindustrie, met name de kleinserie
en enkelstuksfabricage, en een raakvlak hebben met werkmethoden, arbeidsprocessen, tijdnormen en planning. MTM is de perfecte aanvulling op o.a. Lean, Kaizen en Value Stream Mapping (VSM).
Toelatingseis voor deze opleiding MTM-MEK is MTM-1 of MTM-1 Introductie.

Inhoud
Voor de seriefabricage wordt, op basis van de te kiezen methode, de werkzaamheden ontleed in basisprocessen. Aan elke basisbeweging en bijbehorende invloedsfactor, is een tijdsduur gekoppeld. Basisprocessen zijn nemen en plaatsen, hulpmiddelen hanteren, bedienen, cyclische bewegingen en visuele controle. Daarnaast komen, een hiërarchieniveau hoger, de tijdbouwstenen voor standaardprocessen aan bod. Deze zijn kort gezegd, samenvattingen van veel voorkomende analyses gebaseerd op basisprocesniveau. Beide niveaus worden geoefend met cursusmateriaal en films.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer kan zelfstandig een arbeidsproces met behulp van MEK structureren, plannen en vormgeven. Een basis voor het verbeteren van methoden en het doelmatig vaststellen van bewerkingstijden in de ontwikkelfase van producten en hulpmiddelen.
Elke cursist sluit met een examen af. Het diploma wordt internationaal erkend.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusduur
5 Dagen.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding

Cursustarief
Klik hier 

TIP: neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.

© 2019 MTM Association Benelux