MTM Logistiek cursus

CURSUS_MTM-Logistiek

Logistiek is een Predetermined Motion Time System (PMTS). Dit houdt in dat voor elke handeling, afhankelijk van de invloedsfactoren, is voorzien van een vooraf bepaalde standaardtijd. Deze is door zijn algemeenheid, toepasbaar in elke branche waar menselijke arbeid wordt verricht, met of zonder logistieke voertuigen en/of hulpmiddelen. Gebaseerd op MTM-UAS en speciaal ontworpen voor de snelle analyse van handmatige handelingen in de logistieke industriële sector.

Voor wie / toelatingseis
Iedereen die werkzaam is, of betrokken is in logistieke processen, door normering, planning, lay-out, vormgeving  en optimalisatie.
Geadviseerd wordt vooraf tenminste in één MTM-bouwsteensysteem naast MTM-1, de cursus MTM-2, SD, UAS of MEK te hebben gevolgd. MTM-UAS heeft daarbij de voorkeur.

Inhoud
Door opgaven en cases leert de deelnemer enerzijds het MTM-dataconcept logistiek. Volgens de regelconforme toepassing voor methode- en tijdbepaling van transportmiddelen en handling. Transportmiddelen als o.a. heftrucks, handpallettrucks en handwagens voor orderpicking. Onder handling vallen o.a. uit- en inpakken, informatieverwerking. Ook het gebruik van hijskranen is in dit handboek en datakaarten verwerkt.

Anderzijds wordt een basis voor de opslag- en transporttechniek gelegd. Waarbij opslagsystemen, orderpicking, transporthulpmiddelen aan bod komen. Daarnaast wordt gewerkt met praktische hulpmiddelen als bv. de transporttabel en Sankey-diagram, voor het maken van lay-outs. Kortom een goede basis voor het verbeteren van logistieke processen in de productie- en opslagomgeving.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer kan onafhankelijk een logistiek proces structureren, plannen en vormgeven, door het toepassen van MTM-Logistiek. De basis tot methodeverbeteringen en tijdnormen vast te stellen voor logistieke processen. De deelnemer heeft hiertoe dan de beschikking over specifieke logistieke hulpmiddelen en werkwijzen, gekoppeld aan de MTM-methode, die in de praktijk (projectmatig) zijn toe te passen.
Elke cursist sluit met een examen af.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusduur
5 Dagen.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding.

Cursustarief
Klik hier 

TIP: Neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.