MTM-2 cursus

© 2019 MTM Association Benelux

MTM-2-CURSUS (Methods-Time Measurement)

MTM-2 is een Predetermined Motion Time System (PMTS). Dit houdt in dat voor elke basisbeweging, afhankelijk van een eventuele invloedsfactor, is voorzien van een vooraf bepaalde standaardtijd. Deze is door zijn algemeenheid, toepasbaar in elke branche waar menselijke arbeid wordt verricht.

Voor wie / toelatingseis
Iedereen die werkzaam is in de maakindustrie, met name de massa/seriefabricage, en een raakvlak hebben met werkmethoden, arbeidsprocessen, tijdnormen en planning. MTM is een perfecte aanvulling op o.a. Lean, Kaizen en Value Stream Mapping (VSM).
Toelatingseis voor deze UAS-cursus is MTM-1.

Inhoud
Voor de productie liggend tussen massa en seriefabricage wordt, op basis van de te kiezen methode, de werkzaamheden ontleed in handelingsgroepen. Aan elke handelingsreeksen en bijbehorende invloedsfactor, is een tijdsduur gekoppeld. handelingsgroepen zijn nemen, plaatsen, hergreep, kracht zetten, zwengelen, oogfunctie, voetbeweging, stapbeweging en buigen/bukken. Dit hiërarchieniveau wordt door oefeningen met cursusmateriaal en films eigengemaakt.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer kan zelfstandig een arbeidsproces met behulp van MTM-2 structureren, plannen en vormgeven. De basis voor het verbeteren van methoden en het doelmatig vaststellen van bewerkingstijden in de ontwikkelfase van producten en hulpmiddelen.
Elke cursist sluit met een examen af. Het diploma wordt internationaal erkend.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusduur
5 Dagen.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding.

Cursustarief
Klik hier 

TIP: neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.

© 2019 MTM Association Benelux