MTM-1 basis methode

MTM-1-CURSUS (Methods-Time Measurement)

MTM-1 is een Predetermined Motion Time System (PMTS). Dit houdt in dat elke basisbeweging, afhankelijk van de invloedsfactoren, is voorzien van een vooraf bepaalde standaardtijd. Deze is door zijn algemeenheid, toepasbaar in elke branche waar menselijke arbeid wordt verricht. Kenmerkend voor massa- en grote serieproductie.

Voor wie / toelatingseis
Iedereen die werkzaam is in de maakindustrie, met name de massa- en grote seriefabricage en diegene die een raakvlak hebben met werkmethoden, arbeidsprocessen, tijdnormen en planning. MTM is een perfecte aanvulling op o.a. Lean, Kaizen en Value Stream Mapping (VSM).
Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

Inhoud
MTM-1 wordt officieel omschreven als “een procedure die elke manuele handeling of methode analyseert en ontleedt in basisbewegingen die nodig zijn om deze uit te voeren, waarbij aan elke beweging een vooraf bepaalde standaardtijd is toegewezen, die wordt bepaald door de aard van de beweging en de invloedsfactor waaronder deze zijn gemaakt”. Basisbewegingen zijn o.a. reiken, grijpen, loslaten, verplaatsen, positioneren, losmaken en lopen. Deze weer ondergebracht in 7 handelingsgroepen, te weten: nemen en plaatsen, draaien, kracht zetten, losmaken, oog- en lichaamsbewegingen. Dit methode- en hiërarchieniveau wordt door cursusmateriaal, met oefeningen en films eigengemaakt.

Doelstelling en resultaat
De deelnemer is in staat zelfstandig een arbeidsproces met behulp van MTM-1 te structureren, te plannen en vorm te geven. De basis voor het verbeteren van methoden en het doelmatig vaststellen van bewerkingstijden, ook al in de ontwikkelfase van producten en hulpmiddelen.
Elke cursist sluit met een examen af. Het diploma wordt internationaal erkend.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusduur
MTM-1 base duurt 5 dagen. Dit kan ook als online cursus (Engels/Duits).
MTM-1 2e week: Voornamelijk oefeningen en intensivering van de inhoud.

Cursusdata
Zie evenementenkalender voor data van de opleiding

Cursustarief
Klik hier 

TIP: Neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.

© 2021 MTM Association Benelux