MTM-Practitioner

Vaststellen. Ontwerpen. Implementeren.

De MTM-Practitioner is de expert in het bedrijf voor de toepassing van MTM. Hij beheerst

 • de erkenning en vastlegging van het verbeterpotentieel,
 • de planning en uitvoering van ontwerp- en verbeteringsprojecten en
 • ergonomische en economische vormgeving van het werk.

De MTM-Practitioner staat garant voor de correcte toepassing van MTM. Hij is de contactpersoon voor ondernemingsraden, medewerkers en managers voor het ontwerp van de MTM-applicatie in het bedrijf.

De “blauwe kaart” (MTM)

De gecertificeerde opleidingen voor MTM-Practitioner sluiten af met de “blauwe kaart”, (MTM) het internationaal erkende getuigschrift van vakbekwaamheid voor de praktische toepassing van de MTM-methode bij het plannen en verbeteren van processen en werksystemen.

 • 3 jaar geldig
 • erkend door de sociale partners en
 • vastgelegd in talrijke bedrijfsakkoorden

Vernieuwing van de ” blauwe kaart ” (MTM):
Om de vaardigheden en kennis van de MTM-Practitioner te verzekeren, moet deze regelmatig (minstens om de 3 jaar) worden herzien.

Opleiding tot MTM-practicus

MTM-1 Basis (E-Learning of klassikaal)

MTM-1 Basis leert de basisprincipes van het ontwerpen van het werk met MTM. Het geeft kennis en vaardigheden voor het ergonomisch en economisch ontwerpen van menselijk werk op basis van basisbewegingen. Beftreffende het hand-armsysteem, de ogen en het hele lichaam, evenals de basisprincipes van de methodeplanning en de bepaling van de normtijd – gebaseerd op de MTM-normprestatie.

Duur: 5 dagen (e-learning flexibel: indelen naar eigen wens en tijd)

PLUS
Aanvullend  MTM-procesbouwsteensysteem

De MTM-practicus verwerft kennis en vaardigheden voor de efficiënte operationele toepassing van ten minste één ander MTM-procesmodulesysteem:

 • MTM-1: voor massaproductie
 • MTM-SD (standaardgegevens): voor massaproductie
 • MTM-UAS (Universeel Analyse Systeem): voor serieproductie
 • MTM-MEK (MTM voor enkelstuks en kleine seriefabricage): voor kleine serieproductie
 • Operationele procesmodulesystemen

Duur: 5 dagen

PLUS

 MTM-Practitioner

De MTM-Practitioner leert de MTM-toepassingspraktijk. Kennis en vaardigheden voor potentieel bepaling, werkontwerp en gegevensbepaling, alsmede voor projectplanning en -implementatie.

In openbare of bedrijfsinterne opleidingen vindt de praktische toepassing van MTM plaats op echte werkplekken. Intern biedt de MTM-Association Benelux een “Coaching on the job”, waarmee een operationeel organisatieproject met bedrijf door een MTM-instructeur wordt uitgevoerd.
Duur: 5 dagen

Na het succesvol afronden van deze gecertificeerde trainingen ontvangt de deelnemer de “Blue Card” (MTM) met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Operationele taken van de MTM-Practitioner:

 • Organisatie van verbeteringsworkshops en ondersteuning bij de implementatie
 • Toewijzing van werkzaamheden en personeelsbehoeftebepaling
 • Methodeplanning en werkinstructie
 • Procesplanning en werkplekontwerp
 • Planningstijdenbepaling en verwerking van tijdsklachten
 • Regelconforme MTM-toepassing en expertise voor de MTM-toepassing
  …. op basis van de wereldwijd erkende MTM-standaardprestatie!

Locatie

Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusverloop

5 dagen

Cursusplanning

Zie evenementenkalender voor cursusdata.

Cursustarief

Klik hier 

© 2021 MTM Association Benelux