EAWS MTM-ergonomie cursus

© 2019 MTM Association Benelux

EAWS Ergonomic Assesment Worksheet (EAWS)

De noodzaak om van de mate van het verklaren om biomechanische belasting te identificeren, heeft aan het begin van het nieuwe millennium geleid tot de ontwikkeling van specifieke ergonomische risico onderzoek gereedschap; doel van deze middelen is het analyseren van de risicofactoren die leiden kunnen tot overbelasting van de operator en uiteindelijk tot beroepsmatige ziekten leiden. Zoals altijd is het uiteindelijke doel de herinrichting van het werksysteem, zodat enig risico kan worden geminimaliseerd en de prestaties vereenvoudigd.

Voor wie
Iedereen die met ergonomie en werkplekindelingen te maken heeft. Een MTM opleidng is niet noodzakekelijk, maar MTM voorkennis heeft wel voordelen.

Doelstelling
Het met behulp van een puntenscore, met een stoplicht resultaat weergave, de medewerker helpen gezond en onder goede condities te kunnen laten werken, maar evengoed de productiviteit veronachtzamen.

Inhoud
De basis van elke ergonomisch risico onderzoektool is het schatten van de correlatie tussen de taak met ergonomische kenmerken (kracht, frequentie, houdingen, enz.) en de kans op het veroorzaken van een beroepsziekte. Het grootste probleem is om vast te stellen hoe de verschillende factoren interactief zijn en tot werkgerelateerde problemen of ziekten leiden. Duidelijk is de beste aanpak preventie van de risico’s in de ontwerpfase van het werk-systeem (preventieve ergonomie); Als het product en/of het proces al is gedefinieerd, kunnen wijzigingen te duur en minder efficiënt zijn (corrigerende ergonomie).

Voor een kwantitatieve ergonomische risico-evaluatie van een specifieke opeenvolgende werkzaamheden, worden in het algemeen twee niveaus van de evaluatie toegepast:
Eerste niveau tools: risico evaluatie-instrumenten die een snelle checklist vereisen.
Tweede niveau tools: risico evaluatie-instrumenten die een gedetailleerde analyse met index berekeningen verlangen. Ze worden toegepast waar een mogelijk risico al is geconstateerd door het 1ste level systeem en de “risico generator” nog niet goed bekend is.

Het doel van het eerste niveau instrumenten is om een zeer snelle toewijzing van de verschillende risicogebieden en om alle inspanningen te concentreren op een snel herontwerp. Met het tweede niveau instrumenten worden specifieke lasten in detail geanalyseerd, omdat het eerste niveau overeenkomstige instrumentarium onvoldoende is om de oorsprong van het risico te identificeren. Hoewel EAWS wordt gepresenteerd als eerste niveau tool, is het heel analytisch en het herkend de oorsprong van het risico.

Doel en resultaat
Doel is het analyseren van de risicofactoren die kunnen leiden tot overbelasting van de operator en uiteindelijk tot beroepsmatige ziekten leiden, zodat er adequaat naar oplossingen kan worden gezocht.
Elke cursist sluit met een examen af.

Locatie
Bij voldoende deelnemers wordt een zo centraal mogelijk voor alle deelnemers gezocht. Daarnaast worden ook in-house cursussen verzorgt. Via het contactformulier kunt u meer informatie opvragen en nemen wij daarna contact met u op.

Cursusverloop
8 werkdagen
Eerste dag en maandag:   10.00 t/m 17.30 uur
Tussen dagen:                       8.00 t/m 17.30 uur
Vrijdag en laatste dag:         8.00 t/m 14.00 uur

Cursusplanning
Zie evenementenkalender voor data.

Cursustarief
Klik hier 

TIP: neem voor de cursus een telmachine, potlood en gum mee.

© 2019 MTM Association Benelux