EAWS MTM-ergonomie cursus

EAWS Ergonomic Assesment Worksheet (EAWS)

De noodzaak om van de mate van blootstelling aan biomechanische belasting te identificeren, heeft aan het begin van het nieuwe millennium geleid tot de ontwikkeling van specifieke ergonomische risicoanalyse gereedschap. Doel van dit gereedschap is het analyseren van de risicofactoren die kunnen leiden tot overbelasting van de operator en uiteindelijk leiden tot beroepsmatige ziekten. Zoals altijd is het uiteindelijke doel herontwerp van het werksysteem, zodat de risico’s tot een minimum kunnen worden beperkt en de prestaties kunnen worden verbeterd.

Voor wie
IIedereen die met ergonomie en werkplekindelingen heeft te maken. Een MTM-opleiding is niet noodzakelijk, maar MTM-voorkennis is wel van voordeel.

Inhoud
De basis van elke ergonomisch risico onderzoektool is het schatten van de correlatie tussen de ergonomische kenmerken van de taak (kracht, frequentie, houdingen, enz.) en de kans op het veroorzaken van een beroepsziekte. De grootste moeilijkheid is om vast te stellen hoe de verschillende factoren op elkaar inwerken en leiden tot werk-gerelateerde problemen of ziekten. De beste aanpak is zeker de risico’s preventie in de ontwerpfase van het werksysteem (preventieve ergonomie). Als het product en/of het proces al is gedefinieerd, kunnen wijzigingen te duur en minder efficiënt zijn (corrigerende ergonomie).

Voor een kwantitatieve ergonomische risico-evaluatie van een specifieke werkzaamhedenreeks, worden over het algemeen twee evaluatieniveaus toegepast:
Eerste niveau tools: voor risicoanalyse die een snelle checklist vereisen.
Tweede niveau tools: voor risico-evaluatie die een gedetailleerde analyse met index-berekeningen vereisen. Deze worden toegepast wanneer een mogelijk risico al door een systeem van het eerste niveau is gedetecteerd en de “risicogenerator” nog niet goed is geïdentificeerd.

Het doel van het eerste niveau tools is om de verschillende risicogebieden zeer snel in kaart te brengen en alle inspanningen te concentreren op een snel herontwerp. Met de tweede niveau tools worden specifieke belastingen in detail geanalyseerd, aangezien het eerste niveau van het bijbehorende gereedschap onvoldoende was om de oorsprong van het risico te achterhalen. Hoewel EAWS wordt gepresenteerd als eerste niveau tool, is het vrij analytisch en identificeert het altijd de oorsprong van het risico.

Doel en resultaat
Doel is het analyseren van de risicofactoren die kunnen leiden tot overbelasting van de operator en uiteindelijk tot beroepsziekten, om te zoeken naar adequate oplossingen. Het gebruik van een scoresysteem, met verkeerslicht weergave, laat zien hoe de medewerker geholpen kan worden om gezond en goed te werken. Zonder de productiviteit te negeren.
Elke deelnemer sluit met een examen af. Het diploma is internationaal erkend.

Locatie
Openbare cursussen worden alleen bij voldoende deelname verzorgd. Dan zal een zo centraal mogelijke locatie worden gezocht. Daarnaast worden bij bedrijven de cursus intern verzorgd. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cursusverloop
8 werkdagen
Eerste dag en maandag:   10.00 t/m 17.30 uur
Tussen dagen:                       8.00 t/m 17.30 uur
Vrijdag en laatste dag:         8.00 t/m 14.00 uur

Cursusplanning
Zie evenementenkalender voor cursusdata.

Cursustarief
Klik hier 

TIP: Neem voor de cursus een laptop, telmachine, potlood en gum mee.