De internationale MTM Blue card

© 2019 MTM Association Benelux

De internationale Blue Card

De houder van deze kaart geeft hiermee het bewijs over het vermogen om de MTM-discipline overal in de wereld te kunnen toepassen. Internationale werkgevers en vakbonden kunnen dit gebruiken als controle van de bekwaamheid van de houder om MTM correct toe te passen.

Blue Card criteria

  • De houder moet opgeleid zijn door een erkende MTM-vereniging.
  • De houder moet een uitwerking van een erkende MTM-methode binnen ten minste 12 maanden hebben doorgegeven. Het in te dienen bewijsmateriaal moet in de vorm van een video met een analyse van ten minste

MTM 1    1500 TMU’s,
MTM 2    3000 TMU’s
UAS        4000 TMU’s
MEK       7000 TMU’s
Er mogen weinig of geen procestijden en geen herhalende reeksen worden gebruikt.

Ook kan voor een praktische oplossing worden gekozen, in de vorm van een 3-daagse  training, waarbij de organisatie tevens profijt trekt. Coaching on the job creëert een win-winsituatie door het uitwerken van een huidige- en verbeterde situatieanalyse.

  • De Blue Card is geldig voor de duur van 3 jaar.
  • De Blue Card is gratis verstrekt als binnen 6 tot 12 maanden na het praktijkexamen voldaan wordt aan de eisen van het in te dienen materiaal.
  • Om opnieuw toe te passen voor een nieuwe blauwe kaart zijn dezelfde criteria van toepassing op elke video analyse met een aanvullende theorie test. Te presenteren tijdens de opfriscursus.
© 2019 MTM Association Benelux